پایگاه اطلاع رسانی دکتر عابدی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر حیدر علی عابدی نماینده مجلس اصفهان
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت   ۱۸:۱۸

جلسه با آقای دکتر تهرانچی/ رسیدگی به امور دانشجویان

جلسه با آقای دکتر تهرانچی/ رسیدگی به امور دانشجویان

جلسه با آقای دکتر تهرانچی و رسیدگی به امور دانشجویان ثبت نام شده که اکنون اعلام شده با اشتباه مرکز آزمون باید تغییرات جدید داده شود.در این زمینه پیشنهاد دادم با توجه به درخواست های متعددی که از دانشجویانی که متاسفانه در اثر اشتباه مرکز آزمون، در رشته های مختلف ثبت نام نموده و اکنون اعلام شده با اشتباه مرکز آزمون امکان ادامه تحصیل وجود ندارد، که این امر برای آن دانشگاه و همچنین جامعه پیامدهای اجتماعی خواهد داشت و مطمئن هستم که شما برخورد لازم را با افراد متخلف انجام خواهید داد اما برای حل مسئله که نیاز به همکاری وزارتین محترم علوم و بهداشت می باشد پیشنهاد می نمایم دستور فرمایید بطور دقیق آمار افراد مازاد پذیرفته شده محاسبه و با کسب موافقت وزارتین محترم از سهمیه سال آینده کسر گردد تا ضمن جلوگیری از ایجاد نارضایتی نسل جوان و در نظر گرفتن ظرفیتهای آن دانشگاه افرادیکه ثبت نام نموده مدیریت شوند در بهمن ماه و یا حتی در صورت عدم امکان در بهمن ماه، از مهر ماه سال۹۸ به همان رشته ثبت نام شده ادامه تحصیل دهند.

در این جلسه آقای دکتر تهرانچی ریاست دانشگاه ازاد از حل مشکلات کلیه دانشجویان با حفظ کیفیت دانشگاه خبر دادند.

برچسب ها
مطالب مرتبط